ECOQUEST - Narrative Video Game on Climate Change

Klimatske promjene zahtijevaju hitno i aktivno djelovanje, ali mnogi vide klimatske promjene kao izazov prevelik za rješavanje na njihovoj razini, posebno s ograničenim sredstvima. Iako se ova tema obrađuje u obrazovanju već dugi niz godina, mladi često traže manje tradicionalne načine suočavanja s njom, poput aktivizma na društvenim mrežama, gdje većina izražava svoju zabrinutost i njenu važnost.

U doba koje se stalno mijenja, inovativni resursi su sve više traženi, a osobe koje rade s mladima koristiti će alternativne metode i digitalizirane alate kako bi svoju praksu učinili privlačnijom i relevantnijom za trenutne potrebe. No, malo je resursa strukturirano za obrazovne okvire ili pružaju neke potrebne smjernice za edukatore, ali s ograničenim sredstvima ili slabom digitalnom pismenošću.

S ovim projektom ciljamo unaprijediti edukaciju o zelenoj tranziciji i održivom razvoju s inkluzivnim i inovativnim resursima usmjerenim na interaktivni i zabavni alat: narativnu video igru u kojoj će igrači biti akteri u priči o klimatskim promjenama i eko-odgovornosti.

About

Nudeći resurse posebno dizajnirane za osobe koje rade s mladima da ih prilagode i primijene u nastavi, promovirat ćemo digitalnu inovaciju u ekološkom obrazovanju i omogućiti pristup visokokvalitetnim, spremnim za upotrebu, prilagođenim i prilagodljivim materijalima koji odgovaraju europskim preporukama. Na taj način, mladima i edukatorima pružit će se prilika da poboljšaju ne samo svoje uključivanje u ekološku odgovornost, već i svoju digitalnu pismenost i vještine.

Osim video igre, stvorit ćemo pedagoški vodič, koji će trenerima i edukatorima prikazati potencijalne veze između zelenog obrazovanja i učenja putem igrifikacije, i podržavajuće edukativne aktivnosti koje će nuditi informacije o uvođenju igre u nastavu i iskorištavanju njezinog sadržaja, koncepta i utjecaja.

Napomena: nastavnici i studenti diljem Europe testirat će sve materijale, a pedagoški stručnjaci će pružiti povratne informacije. Partnerstvo će koristiti njihove savjete kako bi obogatilo i usavršilo materijale koji bi bolje odgovarali potrebama dionika. Cilj nam je stvoriti visokokvalitetan sadržaj koji unaprjeđuje vještine onih koji podržavaju obrazovanje drugih.

Pogledajte stranicu projekta i pratite društvene medije partnera kako biste ostali informirani o našim resursima i istraživanjima!

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. (Šifra projekta: 2023-3-SK02-KA210-YOU-000183253)