ECOQUEST - Narrative Video Game on Climate Change

Klimatické zmeny sú kritickým problémom, ktorý si vyžaduje naliehavé a aktívne zapojenie, no mnohí ho považujú za príliš veľký na to, aby sa dal zvládnuť obmedzenými prostriedkami a v ich obmedzenom rozsahu. Aj keď sa táto téma vo vzdelávaní rieši už dlho, mladí ľudia majú tendenciu hľadať menej tradičné spôsoby, ako ju riešiť, napríklad prostredníctvom aktivizmu na sociálnych médiách, kde väčšina vyjadruje dôležitosť tejto témy a ich osobnú angažovanosť do nej.

V tejto neustále sa vyvíjajúcej ére sú stále viac žiadané inovatívne zdroje a pracovníci s mládežou majú veľký úžitok zo skúmania alternatívnych metód a digitalizovaných nástrojov, aby ich prax s mládežou bola pútavá a zodpovedajúca súčasným potrebám. Môžeme konštatovať, že nie je veľa dostupných zdrojov určených pre vzdelávacie alebo poskytovanie potrebných rád pre pedagógov s obmedzenými prostriedkami alebo slabou digitálnou gramotnosťou.

S týmto projektom sa snažíme zlepšiť vzdelávanie pre zelenú tranzíciu a trvalo udržateľný rozvoj pomocou inkluzívnych a inovatívnych zdrojov zameraných na interaktívny a zábavný nástroj - naratívnu videohru, v ktorej budú hráči aktérmi príbehu o klimatických zmenách a ekologickej zodpovednosti.

About

Ponukou zdrojov navrhnutých špeciálne pre pracovníkov s mládežou na prispôsobenie a implementáciu v triede podporíme digitálnu inováciu v environmentálnej výchove a poskytneme prístup k vysokokvalitným, na použitie pripraveným, a prispôsobiteľným materiálom, ktoré zodpovedajú európskym odporúčaniam. Mládež a pedagógovia tak dostanú príležitosť zlepšiť nielen svoje zapojenie do environmentálnej zodpovednosti, ale aj svoju digitálnu gramotnosť a zručnosti.

Okrem videohry vytvoríme aj pedagogickú príručku, ktorá bude sprevádzať školiteľov a pedagógov potenciálnymi prepojeniami medzi zeleným vzdelávaním a učením založeným na hre, spolu s podporou vzdelávacích aktivít s cieľom predstaviť alebo využiť hru v triede a čo najlepšie využiť jej obsah, koncepciu a dosah.

Upozorňujeme, že učitelia a mladí ľudia naprieč Európou otestujú všetky materiály a pedagogickí špecialisti poskytnú hodnotnú spätnú väzbu. Partnerstvo využije ich rady na obohatenie a zdokonalenie materiálov, aby lepšie vyhovovali potrebám zainteresovaných strán. Naším cieľom je vytvárať vysokokvalitný obsah, ktorý zvyšuje zručnosti tých, ktorí podporujú vzdelávanie iných, najmä mladých ľudí.

Pozrite si sekciu novinky projektu a sledujte sociálne médiá partnerov, aby ste zostali informovaní o našich zdrojoch a výskume!

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. (Kód projektu: 2023-3-SK02-KA210-YOU-000183253)