PROJEKTNI PARTNERI

Európsky Dialóg – European Dialogue (Trnava, Slovačka)

Európsky Dialóg je neprofitna nevladina organizacija koja ima za cilj promovirati aktivno građanstvo, profesionalne medije i umjetnost, kvalitetan rad s mladima i medijsku pismenost u Slovačkoj i EU. Udruga ima pet glavnih ciljeva: poticati zagovaranje i olakšati sudjelovanje mladih; podržati razvoj talenata, kreativnosti i profesionalizma; podići informacijsku, medijsku i umjetničku pismenost; informirati mladu publiku i suprotstavljati se dezinformacijama o EU; te promicati ljudska prava i temeljne slobode.

Kako bi postigli te ciljeve, Európsky Dialóg promovira volonterske i solidarne aktivnosti koje mladima pružaju nove kompetencije i potiču promjene na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Dodatno, mladi se educiraju o digitalnoj pismenosti kako bi postali sigurni i dobro integrirani korisnici interneta koji mogu promicati online promjene.

Internetska stranica: www.europskydialog.eu

Društvene mreže: https://www.facebook.com/EuropeanDialogue.Slovakia

Udruga Zelena Istra - Association Green Istria (Pula, Hrvatska)

Zelena Istra je neprofitna udruga građana koja se zalaže za zaštitu okoliša i prirodnih bogatstava te društvenu pravdu. Preko 20 godina Zelena Istra aktivno sudjeluje u izgradnji demokratskog, solidarnog i okolišno održivog društva. Među ključnim ciljevima Zelene Istre su održivi razvoj i okolišna demokracija.

U svoje aktivnosti i kampanje, Zelena Istra,  je od 1995. godine uključila oko 19.000 korisnika uključujući djecu, mlade i odrasle (građane, članove civilnog društva, osoblje i javne dužnosnike), većinom iz grada Pule, istarske regije, Hrvatske i cijele EU. Od 1997. godine, Zelena Istra pruža uslugu Zelenog telefona – pomoć građanima Istarske županije u rješavanju njihovih ekoloških problema.

Zelena Istra ima bogato iskustvo u primjeni i provedbi projekata na nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini. Do sada smo proveli oko 100 različitih projekata u suradnji s civilnim društvom i dionicima iz javnog i privatnog sektora.

Internetska stranica: www.zelena-istra.hr

Društvene mreže: https://www.facebook.com/UdrugaZelenaIstra

YuzuPulse (Tourcoing, Francuska)

YuzuPulse osnovan je kako bi donio inovativna rješenja koja potiču društvenu inovaciju u područjima gdje se IT alati često ne koriste, poput socijalne ekonomije i obrazovanja. YuzuPulse ima za cilj potaknuti aktere društvene inovacije da djeluju na međunarodnoj razini, počevši s Europom. Njihovim podupiranjem, da premaše svoje lokalne i nacionalne granice, želimo doprinijeti europskom snu o razmjeni stručnosti i rješenja preko granica.

Također redovito surađujemo s lokalnim školama ili regionalnom upravom kako bismo ponudili ad-hoc obuku za nastavnike i edukatore.

Trenutno razvijamo našu prvu komercijalnu video igru, kao i našu ponudu obuke o igrifikaciji i upravljanju projektima.

Internetska stranica: www.yuzupulse.eu

Društvene mreže: https://www.facebook.com/YuzuPulse

LogoPsyCom (Mons, Belgija)

Logopsycom je prvotno nastao kao specijalizirana tvrtka usmjerena na projekte koji potiču razvoj vještina, profesionalno obrazovanje, revalidaciju i inkluziju za mlade koji se bore s invaliditetom i poremećajima u učenju, posebno Dispraksijom, Disfazijom, Disleksijom, itd.

Tijekom nekoliko godina podrške školama, centrima za strukovno obrazovanje, obrazovnim organizacijama, mladima i njihovim roditeljima, stvorili smo ili koristili alternativne metode i alate, kako digitalne tako i ne-digitalne, te smo usavršili svoje stručno znanje kako bismo postali središte za obrazovnu inovaciju i inkluziju kroz različite projekte Erasmus+.

Tijekom ovih aktivnosti, naša nepokolebljiva predanost bila je osigurati dostupnost i inkluzivnost materijala koje generiramo i obratiti pažnju na njihov utjecaj na okoliš tako što prvenstveno dostavljamo digitalne resurse. Jedna od glavnih tema na koju se usredotočujemo je učenje putem igrifikacije, gdje smo aktivni u dostavljanju online igara u digitalnom i inkluzivnom obliku.

Internetska stranica: www.logopsycom.com

Društvene mreže: https://www.facebook.com/Logopsycom/

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. (Šifra projekta: 2023-3-SK02-KA210-YOU-000183253)