Zapojenie ďalšej generácie: Prístup k environmentálnej výchove prostredníctvom naratívnej videohry

V dnešnom svete, kde sú environmentálne problémy naliehavejšie ako kedykoľvek predtým, mladí ľudia stoja na čele úsilia o udržateľnosť a klimatickú akciu. Napriek ich výraznému uvedomovaniu si a nadšeniu pre riešenie environmentálnych výziev sa však mnohí cítia bezmocní voči obrovskému rozsahu globálnych problémov, ako je zmena klímy.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. (Kód projektu: 2023-3-SK02-KA210-YOU-000183253)