ZDROJE

Projekt prinesie výsledky dostupné v 4 jazykoch partnerských krajín (EN, FR, SK, HR).

CIEĽNaším cieľom je ponúknuť školiteľom, pedagógom a mladým ľuďom príležitosť preskúmať tému environmentálnej zodpovednosti prostredníctvom pútavých a interaktívnych digitálnych metód a nástrojov.

R1: Pedagogickú príručku

Táto príručka poskytne školiteľom a pracovníkom s mládežou edukačný naratív v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ktorý bude zodpovedať ich potrebám, a konkrétne ho prepojí s výhodami používania videohier na podporu zapojenia všetkých študentov, najmä tých so špecifickými poruchami učenia (SLD).

R2: Naratívna videohra, ktorá učí o zmene klímy

Hlavným výsledkom projektu bude naratívna videohra na zvýšenie zapojenia mladých ľudí do témy zmeny klímy a ekologickej zodpovednosti a cieľom bude poskytnúť im prístup k zelenému vzdelávaniu založenému na hre, so zameraním na študenta na základe skúseností. Mladí ľudia budú v príbehu pôsobiť ako autonómni herci, pričom hra im umožní aktívne rozvíjať zručnosti a znalosti potrebné na to, aby podnikli kroky prospešné pre planétu.

R3: Séria 8 podporných vzdelávacích aktivít

Vytvorenie 8 podporných vzdelávacích aktivít poskytne školiteľom usmernenie a podporu pri implementácii výsledkov tohto projektu prostredníctvom prispôsobiteľných pracovných listov a plánov lekcií týkajúcich sa konceptu, obsahu a vplyvu videohry.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. (Kód projektu: 2023-3-SK02-KA210-YOU-000183253)