“Hry sú jedinou silou v známom vesmíre, ktorá môže ľudí prinútiť konať proti ich vlastným záujmom, predvídateľným spôsobom, bez použitia sily”

Gabe Zichermann

SÚVISLOSTI A POTREBY

Správa Európskej komisie z roku 2022 „Vzdelávaním k environmentálnej udržateľnosti“ odhalila, že mladí ľudia vnímajú environmentálne výzvy ako naliehavé, osobné a inšpirujúce. No napriek ich vysokému povedomiu o zmene klímy a potrebe konať na adresovanie jej riešenia sa cítia bezmocní kvôli obrovskému rozsahu problému a často si myslia, že na svojej úrovni toho veľa nezmôžu.

Dnes je vzdelávacia hodnota videohier dobre identifikovaná a uznávaná v mnohých pedagogických kontextoch. Vzdelávacie hry však niekedy zabúdajú byť zábavné a pútavé a navyše doteraz známe hry, ktoré môžu prispieť k environmentálnemu aktivizmu, nie sú koncipované ako vzdelávacie zdroje a chýba ich využiteľnosť pre pracovníkov s mládežou. Okrem toho nie každý hrá hry a s nárastom technologickej transformácie je potrebné vo vzdelávaní prekonať bariéru digitálnej gramotnosti

Projekt „EcoQuest - Narrative Video Game on Climate Change“ má za cieľ zlepšiť vzdelávanie o ekologickej transformácii a trvalo udržateľnom rozvoji vytvorením naratívnej videohry, ktorá bude učiť o zmene klímy, zelených politikách EÚ a o tom, ako môžu mladí ľudia zohrávať aktívnu úlohu v tejto oblasti. Projektový tím vytvorí jednoduchú, interaktívnu a pohlcujúcu hru, ktorá bude prístupná všetkým ľuďom a prepojí svoj vzdelávací prístup s európskymi programami prostredníctvom pedagogickej príručky a podporných vzdelávacích aktivít pre pracovníkov s mládežou, učiteľov a trénerov, aby mohli naplno využívať výhody našej iniciatívy

Pedagogický sprievodca

ktorý pomôže pracovníkom s mládežou pochopiť cenné prepojenia medzi ekologickým vzdelávaním, učením založeným na hrách a videohrami

Naratívna videohra, ktorá učí o zmene klímy

s cieľom zvýšiť zapojenie mladých ľudí a poskytnúť im prístup k zelenému vzdelávaniu založenému na hre, a tak im sprostredkovať učenie sa na základe skúseností

Séria 8 podporných vzdelávacích aktivít

na poskytovanie poradenstva a podpory školiteľom pri implementácii výsledkov tohto projektu do ich praxe

(Trnava, Slovensko)

(Mons, Belgicko)

(Tourcoing, Francúzsko)

(Pula, Chorvátsko)

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. (Kód projektu: 2023-3-SK02-KA210-YOU-000183253)