PRÁVNE UPOZORNENIE - PODMIENKY POUŽÍVANIA

Informácie na tejto webovej stránke podliehajú vylúčeniu zodpovednosti, upozorneniu o autorských právach a ochrane osobných údajov.

Túto webovú stránku spravuje partnerstvo spolupracujúce na projekte „Eco Quest – Narrative Video Game on Climate Change“ (ďalej len #EcoQuestProject). Účelom tejto webovej stránky je poskytovať informácie o uvedenom projekte a jeho výsledkoch, ktoré boli vytvorené s finančnou podporou programu Európskej únie Erasmus+. Za obsah webovej stránky a publikácií #EcoQuestProject zodpovedá výlučne partnerstvo #EcoQuestProject, ako je uvedené, a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. (Kód projektu: 2023-3-SK02-KA210-YOU-000183253, trvanie: od 1. apríla 2024 do 31. marca 2025)

Tieto podmienky používania upravujú vzťahy medzi partnerstvom #EcoQuestProject a návštevníkmi tejto webovej stránky #EcoQuestProject bez ohľadu na to, či sú organizáciami alebo fyzickými osobami.

Partnerstvo #EcoQuestProject je medzinárodné partnerstvo, ktoré združuje nasledujúce organizácie pod koordináciou Európsky Dialógu (Slovensko – národné identifikačné číslo 42270928): Logopsycom (Belgicko – ID 0508.686.212), Yuzupulse (Francúzsko – ID 838 235 034) a Udruga Zelena Istra (Chorvátsko – ID HR02870245101). Všetci partneri sú vlastníkmi a editormi webovej stránky.

Webová stránka je umiestnená na serveroch:

Hostingová spoločnosť:

LH.pl Sp. z o.o.

ks. Jakuba Wujka 7/26

61-581 Poznaň

Umiestnenie servera:

Dátové centrum ATMAN & NETIA vo Varšave.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Cieľom partnerstva #EcoQuestProject je udržiavať informácie na tejto webovej lokalite aktuálne a presné. Ak budeme upozornení na chyby, pokúsime sa ich opraviť. Partnerstvo #EcoQuestProject však nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie na tejto stránke.

Tieto informácie:

 • Majú iba všeobecný charakter a nie sú určené na riešenie konkrétnych okolností konkrétneho jednotlivca alebo subjektu;
 • Nie sú nevyhnutne úplné, presné alebo aktuálne;
 • Niekedy sú prepojené na externé stránky, nad ktorými Logopsycom, ako správca údajov, nemá kontrolu a za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť;
 • Nepredstavujú odbornú ani právnu radu (ak potrebujete konkrétnu radu, vždy by ste sa mali poradiť s vhodne kvalifikovaným odborníkom).

Naším cieľom je minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami. Niektoré údaje alebo informácie na našej stránke však mohli byť vytvorené alebo štruktúrované v súboroch alebo formátoch, ktoré nie sú bezchybné, a nemôžeme zaručiť, že informácie nebudú prerušené alebo inak ovplyvnené takýmito problémami. Partnerstvo #EcoQuestProject nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto problémy vzniknuté v dôsledku používania tejto stránky alebo akýchkoľvek prepojených externých stránok.

Toto vylúčenie zodpovednosti nie je určené na obmedzenie zodpovednosti partnerstva #EcoQuestProject v rozpore s akýmikoľvek požiadavkami stanovenými v príslušnom národnom práve, ani na vylúčenie jej zodpovednosti za záležitosti, ktoré nemožno podľa tohto zákona vylúčiť.

ZRIEKNUTIE OBCHODNÉHO VYHLÁSENIA EÚ

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Táto webová stránka poskytuje odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú pod kontrolou partnerstva #EcoQuestProject. Partnerstvo #EcoQuestProject nepreberá zodpovednosť za dostupnosť, kvalitu externého obsahu, pravdivosť a súlad týchto webových stránok a zdrojov so zákonom. Keď pristupujete na tieto webové stránky, robíte tak na vlastné riziko.

Partnerstvo #EcoQuestProject poskytuje tieto odkazy len ako pomôcku. Umiestnenie takýchto odkazov neznamená, že partnerstvo #EcoQuestProject schvaľuje, odporúča alebo preberá akúkoľvek zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok.

PRODUKTY A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

The #EcoQuestProject website contains mention of third-party products and services for informational purposes only. The #EcoQuestProject partnership makes no recommendations or endorsements about third-party products and services. References to third-party services and products are provided by the #EcoQuestProject partnership “as is” without warranty of any kind, either express or implied.

The #EcoQuestProject website provides links to third-party sites. Since we, the #EcoQuestProject partnership, do not control them, we encourage you to review their privacy policies.

COOKIES

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt out of these cookies. However, opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

COPYLEFT NOTICE

This work is licensed under a Creative Commons License: Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International

CC BY-NC-SA 4.0

Unless specified otherwise, you are free to:

 • Share — Copy and redistribute the material in any medium or format.
 • Adapt — Remix, transform and build upon the material.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

 • Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
 • Non-commercial — You may not use the material for commercial purposes.
 • ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Reproduction of #EcoQuestProject and website content or deliverables is authorised, provided the source is acknowledged (save where otherwise stated), as long as the content and sense is not altered or distorted, and only for non-commercial use.

Where prior permission must be obtained for the reproduction or use of textual and multimedia information (sound, images, software, etc.), such permission shall cancel the above-mentioned general permission and shall clearly indicate any restrictions on use.

NOTICE AND TAKEDOWN POLICY

In making material available online, the #EcoQuestProject partners act in good faith. However, despite these safeguards, we recognise that from time-to-time material published online may be in breach of copyright laws, contain sensitive personal data, or include content that may be regarded as obscene or defamatory. If you are concerned that you have found material on our website for which you have not given permission, contravenes privacy laws, is obscene/defamatory and, in terms of copyright law, is not covered by a limitation or exception, please email us stating the following:

 1. Your contact details.
 2. The full details of the material.
 3. The exact and full URL where you found the material.
 4. If the request relates to copyright, provide proof that you are the rights holder and a statement that, under penalty of perjury, you are the rights holder or are an authorised representative.
 5. The reason for your request including but not limited to copyright law, privacy laws, data protection, obscenity, defamation etc.

Email: info@logopsycom.com

Upon receipt of notification, the ‘Notice and Takedown’ procedure is then invoked as follows:

 1. We will acknowledge receipt of your complaint by email and will make an initial assessment of the validity and plausibility of the complaint.
 2. Upon receipt of a valid complaint, the material will be removed from the website pending an agreed solution.
 3. We will contact the contributor who deposited the material, if relevant. The contributor will be notified that the material is subject to a complaint, under what grounds, and will be encouraged to assuage the complaints concerned.
 4. The complainant and the contributor will be encouraged to resolve the issue swiftly and amicably and to the satisfaction of both parties.

PERSONAL DATA PROTECTION

Logopsycom is committed to user privacy. Although you can browse through the project website without giving any information about yourself, if you subscribe to the newsletter and/or register for an event, personal information such as name and email are required in order to provide the services you requested.

Our privacy policy is based on the General Data Protection Regulation (GDPR). In this context we inform you that your name and email will be saved in our database, archived under the name of CONTACTS, in order to provide the e-services you subscribe to on the #EcoQuestProject website. With reference to the above-mentioned laws, you have the right to amend or cancel your personal details held with us by emailing your request to info@logopsycom.com or sending it by post to Logopsycom, Rue Gabrielle Petit, 15, 7022 Mons, Belgium.

Your data provided will be stored at Logopsycom solely for the purpose of providing the services you subscribe to. Your data shall not be shared with third parties.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. (Kód projektu: 2023-3-SK02-KA210-YOU-000183253)